10-15% av pengarna från försäljningen går tillbaka till föreningens kassa